Patientinformation

Information om Patientdatalagen, vår integritetspolicy och prislista finns på denna sida.

Patientinformation

Integritetspolicy

 

Här är vår prislista, kom ihåg att du alltid kan be någon ur personalen om ett kostnadsförslag.

Prislista